Oundle School 2019, konkurz

Naše tradičně partnerská a zároveň jedna z nejstarších středních škol v Anglii nabízí i pro tento školní rok stipendium pro studenty naší školy. V termínu 23. září – cca 15. prosince 2019 budou moci, díky této velkorysé nabídce, studovat v Oundle 1 dívka a 1 chlapec.

Stipendium pokrývá veškeré náklady na studium, tzn. školné, ubytování na koleji a stravování. Náklady na dopravu hradí stipendisté.

GJK vypisuje na tato místa výběrové řízení pro studenty/studentky z 2. – 3. roč., sexty a septimy, případně mimořádně talentované studenty z jiných ročníků.

Přihlášky podepsané rodiči a doporučení třídního učitele je nutno osobně odevzdat zástupkyni ředitele Ivaně Landsingerové nebo prof. J. Škampové nejpozději do středy 18. 9. 2019 do 12:00!!!

V přihlášce uveďte jméno, třídu, skupinu angličtiny a na zvláštní list krátce anglicky popište (cca půl stránky A4), proč máte o studium právě na této škole zájem. Bližší informace kdykoliv u I. Landsingerové nebo prof. J. Škampové, případně www.oundleschool.org.uk

V Praze dne 13. 19. 2019                                         Ivana Landsingerová