Oundle School 2023 – konkurz pro holky i kluky

Oundle School 2023, naše tradičně partnerská a zároveň jedna z nejstarších středních škol v Anglii opět nabízí v tomto školním roce stipendium pro studenty naší školy. V termínu cca 6. ledna – 10. února 2023 budou moci, díky této velkorysé nabídce, studovat v Oundle

1 dívka a 1 chlapec.

Stipendium pokrývá veškeré náklady na studium, tzn. školné, ubytování na koleji a stravování. Náklady na dopravu hradí stipendisté.

GJK vypisuje na tato místa výběrové řízení pro studenty/studentky z 2. – 3. roč., sexty a septimy.

Vlastnoručně vytvořenou přihlášku podepsanou rodiči spolu s doporučením třídního učitele a motivačním dopisem v angličtině je nutno osobně odevzdat ředitelce školy Ivaně Landsingerové nebo prof. J. Škampové nejpozději do středy 30. 11. 2022 do 12:00!!!

V přihlášce uveďte jméno, třídu, skupinu angličtiny a do motivačního dopisu krátce popište (cca půl stránky A4), proč máte o studium právě na této škole zájem. Bližší informace kdykoliv u I. Landsingerové nebo prof. J. Škampové, případně www.oundleschool.org.uk.

.V Praze dne 23. 11. 2022

Ivana Landsingerová