Oundle School 2023/2024 – konkurz pro chlapce

Oundle School, naše tradičně partnerská a zároveň jedna z nejstarších středních škol v Anglii, nabízí v tomto školním roce (termín bude upřesněn) stipendium pro studenty naší školy. Díky této velkorysé nabídce budou moci v Oundle studovat 2 chlapci.

Stipendium pokrývá veškeré náklady na studium, tzn. školné, ubytování na koleji a stravování. Náklady na dopravu hradí stipendisté.

GJK vypisuje na tato místa výběrové řízení pro studenty z 2. a 3. ročníku, sexty a septimy.

Vlastnoručně vytvořenou přihlášku podepsanou rodiči spolu s doporučením třídního učitele a motivačním dopisem v angličtině je nutno osobně odevzdat v kabinetu CJ1 (AJ) nebo elektronicky Janě Hlávkové nejpozději do pátku 15. 9. 2023 do 12.00 hodin.

V přihlášce uveďte jméno, třídu, skupinu angličtiny a do motivačního dopisu stručně (cca půl stránky A4) napište, proč máte o studium právě na této škole zájem.

Bližší informace kdykoliv u Jany Hlávkové, případně www.oundleschool.org.uk

V Praze dne 11. 9. 2023

Karel Žďárek