Český jazyk – maturita 2020/2021

Profilová zkouška z předmětu český jazyk a literatura pro šk. rok 2020/2021 Profilová zkouška z českého jazyka a literatury je povinná pro všechny studenty a skládá se z písemné a ústní části. 1) Písemná práce Cílem písemné práce je ověřit, zda student/ka dokáže napsat souvislý, myšlenkově ucelený a strukturovaný text, zda se v něm dokáže vyjadřovat v souladu s jazykovými

» Více

Dějiny umění – maturita 2020/2021

Maturitní zkouška z dějin umění 2020/2021 Olga Hrubá Maturitní zkouška z dějin umění proběhne formou ústního zkoušení před maturitní komisí. Příprava trvá 15 minut, stejně tak vlastní zkouška. Maturant losuje jednu z otázek, poté by měl v zevrubné odpovědi projevit nejen znalosti , ale také znát souvislosti. Poslední cca 3 minuty před koncem si zkoušený vytáhne obrázek, na kterém předvede své znalosti tím,

» Více

Francouzský jazyk – maturita 2020/2021

Podoba profilové části maturitní zkoušky Francouzský jazyk Školní rok 2020/2021 1. Písemná část trvá 90 minut. Studenti si vybírají jedno ze dvou nabízených témat a píší slohovou práci v rozsahu 280–300 slov. V průběhu zkoušky mohou používat oboustranný překladový papírový slovník. Kritéria hodnocení písemné práce: dodržení tématu: 2 body dodržení rozsahu body: 2 body gramatická správnost a rozmanitost: 6 bodů

» Více
1 2 3 4 5 6 201