Památník Terezín a divadelní představení vlaku Lustig – pátek 22.6.

Máme možnost zajistit pro 10 našich studentů účast na této mimořádné akci.

Zájemci ať se nejpozději do úterka nahlásí u kolegyně Šandové (sandova@gjk.cz) nebo u Elišky Brožové z 1.C (xbroel01@gjk.cz)

PROGRAM:

7.30 hodin – odjezd od Smíchovské střední průmyslové školy, Preslova 25, Praha 5, autobus

9.00 hodin – Osvětim, mýty a skutečnost, Ing. Radko Sáblík, ředitel Smíchovské SPŠ

přednáška a beseda nad fyzickým modelem 3×3,5 metrů Auschwitz II. – Birkenau

doplnění virtuální prohlídkou Auschwitz I., a Auschwitz II. – Birkenau

10.30 hodin – komentovaná prohlídka Velké pevnosti Terezín

součástí prohlídka podzemních chodeb

12.00 hodin – oběd ve vlastní režii

13.00 hodin – Doc. Paul A. Levine, přednáška k holocaustu na území SSSR

švédský historik amerického původu, v anglickém jazyce s českým překladem

autor mnoha významných knih o holocaustu

2 miliony výtisků knihy „Řekněte to svým dětem“ bylo prodáno po světě

14.00 hodin – Holocaust, vyhlazení, osvobození, záchrana

účast na slavnostním zahájení výstavy o genocidě na území SSSR

15.00 hodin – Klára 3547 – příliš mnoho hvězd

divadelní představení ve vlaku Lustig na nádvoří Dělostřeleckých kasáren

hru napsala vnučka Kláry Brodyové paní Lenka Lavičková

paní Brodyová jako jediná z 15 členů rodiny přežila Osvětim

její vyprávění využil i Steven Spielberg pro film Schindlerův seznam

štáb režiséra Spielberga vyprávění paní Brodyové natočil pro washingtonské muzeum

16.15 hodin – ukončení akce, odjezd do Prahy