Pamětní deska generálmajora letectva Josefa Dudy 30. 6. 2020

Slavnostní odhalení pamětní desky generálmajora letectva Josefa Dudy, nositele Řádu britského impéria, na budově Hládkov Gymnázia Jana Keplera 30. 6. 2020 ve 14:00 hodin pod záštitou Městské části Praha 6 viz  https://www.praha6.cz/akce/odhaleni-pametni-desky-josefu-dudovi-2020-06-30
 

Josef Duda pocházel ze staropražské rodiny usazené po několik generací v oblasti obcí Michle, Nusle a Královském Vyšehradě, odkud jeho otec Jan Nepomuk Duda v roce 1898 nastoupil presenční službu v kasárnách c. a k.  Zeměbraneckého pěšího pluku č. 8 v Praze IV. Hradčanech-Pohořelci. Po přestěhování na nedalekou Bělohorskou třídu čp. 159/6 zde prožíval s rodinou dětství, školní léta v letech 1911-16 v Obecné a měšťanské škole chlapecké na Hradčanech (dnes Gymnázium Jana Keplera), aktivní sportovní členství v Sokole na Královských Hradčanech a studia, zakončená v r. 1923 na České státní reálce (dnes Gymnázium Jana Nerudy) maturitou. Na přání otce, důstojníka z povolání, nastoupil k dobrovolnému odvodu vojenské činné služby, odkud byl rozkazem odeslán do Vojenské akademie v Hranicích na Moravě, kterou absolvoval v r. 1925, čímž definitivně pokračoval v rodinné tradici.   

Generálmajor letectva, Group Captain RAF Josef Duda, CBE, (9. 8. 1905 Praha – 7. 12. 1977 Prostějov), byl profesí vojenský stíhací pilot, vychovatel vojenského leteckého dorostu, letecký instruktor, velitel vojenských škol, učilišť, perutí, letek, bází depotů a frontový operační pilot La Bataille de France a Battle of Britain .

Byl účastníkem II. národního ilegálního domácího a vojenského zahraničního odboje v Polsku, Francii a Velké Británii v letech 1939-1945, operační pilot Groupe de Chasse II/5 – 3. L´escadrille Sioux v letecké bitvě o Francii (1940) a čs. 312. stíhací perutě RAF (první velitel letky “A”) v bitvě o Británii (1940), velící důstojník na Inspektorátu československého letectva v Londýně, velitel Čs. Depotu RAF v St. Athanu, vysoký spojenecký a československý velitel na Velitelství britského stíhacího letectva RAF HQFC v Bently Priory, Stanmore u Londýna a velitel Čs. studijní skupiny tamtéž (1943-1945). V hodnosti plk. let. převzal v srpnu 1945 Vojenské letecké učiliště v Prostějově, stal se posádkovým velitelem města a předsedou Hanáckého Aeroklubu.

Za své bojové a velitelské zásluhy byl dekorován nejvyššími československými, českými a spojeneckými řády a vyznamenáními (Řádem bílého lva, Řádem britského impéria, třída Commander (CBE), Řádem Za zásluhy o národ (OZO), Československým válečným křížem 1939, Čs. medailí Za chrabrost před nepřítelem, Čs. medailí Za zásluhy I. st., Čs. pamětní medailí čs. armády v zahraničí se sponami Francie a Velká Británie, Francouzským válečným křížem 1939 s citacemi, Hvězdou za bitvu o Británii se sponou B. of B., Medailí Za obranu, Válečnou medailí 1940-1945 a dalšími odznaky a vyznamenáními.

Po únorovém převratu v roce 1948 patřil mezi první zlikvidovanou skupinu vysokých představitelů čs. armády (degradován, stal se vojínem-úderníkem, dělníkem a druhořadým občanem, jehož komunisté ocejchovali jako „agenta imperialismu a nepřítele čs. pracujícího lidu“) – tento stav se nezměnil až do jeho smrti a pokračoval do pádu komunistického režimu. Po roce 1989 došlo k rehabilitacím vojenského a občanského charakteru a k postupné nápravě křivd včetně k dalšímu uctění památky této významné osobnosti v Praze a v Prostějově (k udělení nejvyššího českého řádového ocenění (Řádu bílého lva), čestných názvů institucí a vojenských jednotek, pojmenování ulic, odhalování pamětních desek apod.).

Z podnětu Ministerstva obrany ČR, Generálního štábu AČR a nově se formující jednotky české armády nese od 1. ledna 2020  elitní 533. prapor bezpilotních systémů v Prostějově čestný název „Generálmajora Josefa Dudy, CBE“.

MČ Prahy 6 rozhodla na svém zasedání v říjnu 2019, že svému rodákovi, který v této městské části žil v letech (1905-1945) odhalí pamětní desku na budově Gymnázia Jana Keplera na Hradčanech.

Primátor hl. m. Prahy a Rada hl. m. Prahy prostřednictvím místopisné komise MHMP rozhodli 16. prosince 2019, že hlavní město vzdá generálu Dudovi poctu, když po něm – pojmenuje a nainstaluje v lednu 2020 ulici – v nové reprezentační výstavbě na Praze 2.

Ministr obrany Lubomír Metnar rozhodl v lednu 2020, že při příležitosti 75. výročí od ukončení II. světové války udělí generálu Josefu Dudovi, CBE – Kříž obrany státu ministra obrany, který bude rodině předán v Památníku na Vítkově v dopoledních hodinách 30. června a ve stejný den v odpoledních hodinách se za přítomnosti četných vzácných hostů, armády, rodiny a přátel koná slavnostní odhalení pamětní bronzové desky na budově bývalé Obecné a měšťanské školy chlapecké na Královských Hradčanech, dnes Gymnázium Jana Keplera. Význam této osobnosti českých dějin připomenou mimo jiné místostarosta MČ Prahy 6 Mgr. Jan Lacina, 1. místopředseda Senátu ČR a zastupitel MČ Prahy 6 Mgr. Jiří Růžička, velitel 533. praporu bezpilotních systémů Genmjr. J. Dudy, CBE v Prostějově mjr. Mgr. Jan Štrbík a historik PhDr. Zbyněk M. Duda,    

Text připravil: PhDr. Zbyněk M. Duda