Pozvánka na Veletrh pražských veřejných vysokých škol 2018

Veletrh se bude konat dne 1. února 2018 na Fakultě stavební ČVUT (Thákurova 7, Praha 6) od 9.00 do 16.30 hodin a představí se na něm osm pražských veřejných vysokých škol:

  • Akademie múzických umění v Praze
  • Akademie výtvarných umění v Praze
  • Česká zemědělská univerzita v Praze
  • České vysoké učení technické v Praze
  • Univerzita Karlova
  • Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  • Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Jejich zástupci budou středoškolským studentům a návštěvníkům veletrhu prezentovat možnosti studia a uplatnitelnost v praxi po ukončení studií. Taktéž budou v rámci doprovodného programu probíhat souhrnné informativní přednášky jednotlivých vysokých škol.

Podrobnější informace o připravovaném veletrhu naleznete na těchto webových stránkách: http://www.prazske-verejne-vysoke-skoly.cz/.

Download (A2Harmonogram-V0.5.pdf, PDF)

Download (A2-vpvvs-plakat.indd_.pdf, PDF)