Aktualizovaná nabídka volitelných předmětů a přihlašování ve 2.kole

Aktualizovaná upravená nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2015/2016 a pokyny pro doplnění volby semináře v 2. kole přihlašování. Termín uzávěrky tohoto kola je pátek 13. března 2015 ve 12:00 hodin.

Seminář z programování 3r (Obdržálek) byl přesunut mezi společné semináře pro 3. a 4. ročník.

Poznámky ke zveřejněné nabídce:

Po úvodním výběru rozhodlo vedení školy podle počtu přihlášených :

  • které předměty budou definitivně otevřeny
  • které předměty se otevřou pouze v případě, že se zvýší počet přihlášených na úroveň, která bude odpovídat finančním a organizačním možnostem školy (zatím v nabídce podmíněně)
  • které předměty se neotevřou.

Nejpozději do pátku 13. března 2015, 12:00 hod. zapíší svoji novou volbu ti, kterým se předmět neotevřel, na https://sites.google.com/a/gjk.cz/volitelne-predmety/prihlaska, případně volbu pozmění ti, u kterých není jisté, že se jimi preferovaný seminář otevře!

Po přihlášení školním google účtem (na výše uvedenou adresu) by Vám formulář měl nabídnout možnost opravit Vaši odpověď. V upravené nabídce 2. kola přihlašování byly odstraněny zrušené semináře. Vámi zvolené semináře, které zůstaly v nabídce, zůstaly zaškrtnuté. Je možné je zkontrolovat. Pokud některý Vámi zvolený seminář již není v nabídce, je nutné doplnit volbu za zrušené semináře do odpovídajícího počtu podle ročníku.

Pokud narazíte na nějaké technické překážky, obraťte se na Hanku Šandovou.

Download (Volitelné-předměty-2015-2.kolo-v2.pdf, PDF)