Přihlašování na volitelné předměty 2015/2016 – 1. kolo

Zápis volitelných předmětů na příští školní rok 2015/2016 pro studenty 1. – 3. ročníků, kvinty, sexty a septimy. Definitivní uzávěrka přihlašování v 1. kole zápisu je pátek 27. února 2015 ve 12:00.

Studenty současných třetích ročníků a septimy upozorňujeme, že velmi pravděpodobně budou příští rok maturovat ve školní části ze 3 předmětů. U mladších studentů je to do dalších let téměř jisté! Novela školského zákona, ve které se povoluje při maturitě uznání mezinárodní jazykové zkoušky místo maturity z cizího jazyka, už prošla Parlamentem, ale musí ji schválit Senát, prezident a MŠMT musí ještě vydat patřičnou vyhlášku…

Žádáme o dodržení termínu. Čím dříve se zapíšete, tím dříve budete vědět, co se otevírá a co ne !!!

V záložce Přihláška naleznete přihlašovací formulář.  Vyberte aktuální ročník a poté zaškrtnutím příslušného počtu vybraných volitelných předmětů, případně též výběrem úrovně matematiky, proveďte volbu.

Přihlášku ukončíte  odesláním formuláře. Formulář nelze odeslat bez odpovídajícího počtu voleb dle ročníku:
  • studenti 1. ročníku a kvinty – 1 volitelný předmět;
  • studenti 2. ročníku a sexty – 3 volitelné předměty a úroveň matematiky A/B;
  • studenti 3. ročníku a septimy – 4 volitelné předměty.

Pro přihlášení potřebujete svůj školní google účet. V případě potíží s přihlašováním kontaktujte v dostatečném předstihu správce sítě.