Putinovo Rusko – beseda o současnosti a budoucnosti Ruska

seminář Geopolitika a perspektivy civilizací vás zve na besedu s K. Svobodou o proměnách ruské domácí a zahraniční politiky v posledních dvaceti letech.

Beseda se uskuteční ve čtvrtek 7. března 2019 od 15.50 do 17. 25 (9.-10. hodina) v USV.

Karel Svoboda (1979) vystudoval Ruská a východoevropská studia na Karlově Univerzitě v Praze, kde získal i titul Ph.D. V současné době přednáší na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy problematiku Ruska a vztahů v postsovětském prostoru. V roce 2012-2013 přednášel na University of Rochester. Publikoval desítky odborných statí v českých a zahraničních akademických časopisech, je autorem knihy o Autokrat a jeho doba: Mikuláš I. a revoluce v letech 1830-31 a spoluautorem knihy Zrod velmoci: Dějiny Sovětského svazu 1917-1945. Zároveň je řešitelem několika grantů Ministerstva zahraničních věcí ČR (Vliv ruského kapitálu na Ukrajině, Ruský vstup do WTO atd.).