Rok s Projektem Kepler

Již přes rok se na naší škole snažíme ostatním studentům zpestřit volný čas pořádáním různých přednášek, diskusí a mimoškolních aktivit. Sdružujeme studenty, kteří například iniciovali založení školního Debatního klubu, vytvořili Nástěnku inspirace nebo se podíleli na vzniku školního časopisu Stratosféra, a máme radost ze všech, kteří se nějak zapojují či se chtějí zapojit do zajišťování vzdělávání nad rámec školní výuky.

Aktuality o konaných akcích a plánované činnosti pro školní rok 2016/17 můžete najít na naší facebookové stránce: https://www.facebook.com/projektkepler/

Za Projekt Kepler Mirek Lžičař, 2.A
Copy of Koncept-6