Školní psycholožka, výchovná poradkyně – Barbora Semerádová

Mílí studenti a rodiče,

pokud byste potřebovali konzultace nebo další poradenské služby, domluvte se se mnou prostřednictvím mailu semeradova@gjk.cz

Můžete také využít platformu www.delamcomuzu.cz, která nabízí psychologické on-line konzultace zdarma po dobu trvání epidemické krize. Své služby nabízí i Pedagogicko-psychologická poradna Prahy 6.