SOČka – 1. a 2. místo!!!

Naši studenti se s úspěchem zapojili do Středoškolské odborné činnosti (SOČ) a  ve svých kategoriích výrazně uspěli. Ondra Toman vyhrál s prací “Architektura a propaganda” (obor Teorie kultury, umění a umělecké tvorby) a Matěj Drtina získal 2. místo s Politickou (ne)mocí sportu 21. století (obor Filozofie, politologie a společenskovědní obory). Oba dva postupují do celorepublikového finále v červnu v Olomouci.

Další účastníci se umístili na čelných místech: Jan Havelka (Islám a demokracie:náboženské předpoklady demokracie v islámu), Vítek Halamíček (Separatistické tendence v Evropě, na příkladu Katalánska), Karolína Vlčková (Analýza mefedronu a jeho metabolitů kapilární elektroforézou), Klára Suneghová (Nový kandidátní gen autosomálně dominantního tubulointersticiálního onemocnění ledvin – klinická, biochemická, genetická a molekulárně biologická studie), Gor Vartazaryan (Arménsko-turecké vztahy), Anna Baranová (Po stopách českého granátu).

Všem děkujeme ke skvělým výsledkům a za vzornou reprezentaci školy a postupujícím držíme palce do finále.