Spolupráce studentů GJK na vytváření Národní kroniky

Naši studenti se zapojili do projektu Národní kroniky, která se snaží zaznamenat vzpomínky pamětníků na naši minulost a prohloubit mezigenerační dialog. Týká se především svědectví rodičů i prarodičů o přelomových událostech českých a československých dějin i o  každodennosti a rodinné historii. Příspěvky jsou ve formě přepsaných rozhovorů, osobních příběhů, audio i videonahrávek, fotek i různých jiných písemmností a dokumentů.

nkLogo

Některé z nich můžete nalézt zde.