Studenti GJK v Evropském parlamentu ve Štrasburku

Ve dnech 20. a 21. května 2016 si mohla ve Štrasburku 18členná skupinka studentů našeho  gymnázia vyzkoušet, jaké to je být poslancem Evropského parlamentu. V rámci programu Euroscola jsem zasedli do parlamentních lavic a mohli hlasovat pro návrhy, které jsme dříve rozpracovali a prodiskutovali v pracovních skupinách. V počtu několika set studentů ze všech členských zemí EU jsme poznali prakticky, jak probíhá procedura přípravy  návrhů zákonů i následný přijímací proces.

Paralelně s Euroscolou se odehrálo i tradiční Evropské setkání mládeže, kterého  se zúčastnilo více než sedm tisíc studentů, profesorů i politiků nejenom z evropských zemí. Program, který byl velmi bohatý, se skládal z přednášek, studentských debat, workshopů nebo doprovodných akcí (jeden z koncertů se uskutečnil v centru města vedle impozantní štrasburské katedrály). Kromě zajímavých přednášek jsme stihli projít historické centrum města, kde se mísí francouzská architektura s německou. Po dvou dnech debatování, získávání zkušeností, či mačkání hlasovacího tlačítka (ano/ne/zdržuji se) jsme přijeli všichni v pořádku zase zpátky do Prahy a hodnotíme celý pobyt jako velmi podařený, a to i díky doprovodu pana profesora Peška a paní profesorky Plickové.

Anežka Pavlíčková, 3.B

V čase 10:14 mluví za Českou republiku i GJK Artur B. A dlouho… :-)

P.S. Autorkou většiny přiložených fotek je Anja Hendrichová