Studium v Oldenburgu 2023 na Erasmu+

Před dvěma týdny jsem jako první vycestovala za podpory programu Erasmus+ do zahraničí, konkrétně do německého města Oldenburg. To se nachází na severozápadě Německa ve spolkové zemi Niedersachsen či česky Dolní Sasko. Jde o menší město s krásným historickým centrem a díky rovinatému povrchu rájem cyklistů – na kole tady jezdí všichni.

Školní systém v Dolním Sasku se od toho našeho velmi liší – vyučování je daleko kratší a předměty jsou vyučované vždy jako dvouhodinovky. Většinu předmětů máme tedy jen jednou týdně a během dne je předmětů méně. Pro mě je osobně jednodušší se soustředit na tři, či čtyři předměty za den, než po každé hodině běhat po škole na úplně jiný předmět.

Během hodin mě překvapila aktivita spolužáků. Hlásí se pořád, každý chce něco k tématu říct. Brzy jsem se dozvěděla, že tady výslednou známku na vysvědčení neurčují jen známky z testů, nýbrž mají dokonce větší váhu známky z hodin (tzv. mündliche Noten). Učitelé známkují aktivitu každého za každou hodinu. Obecně i probíhá větší diskuse mezi učiteli a žáky a zapojují se i ti, kteří by jinak takový zájem o daný předmět neměli.

V čem naopak musím vyzdvihnout naše gymnázium, je výuka cizích jazyků. Na německém gymnáziu máme hodiny angličtiny celá třída dohromady a nejsme v ročníku vůbec rozděleni podle jazykové úrovně – výuka je tedy přizpůsobená těm, kteří jsou v jazyce slabší a ti lepší nemají velkou šanci své schopnosti během hodin rozvíjet.

Ve výuce také učitelé i žáci hojně pracují s elektronikou. Zhruba půlka třídy vlastní iPad a zápisky si píšou elektronicky, přičemž jim škola poskytne i elektronickou verzi učebnic.

Například v hodině matematiky pak učitel řeší příklad na iPadu a promítá obrazovku tabletu na interaktivní tabuli, jednoduše tam přidá obrázky, apod. Podobně to funguje, když někdo ze spolužáků chce vysvětlit svůj postup, jednoduše promítne obrazovku svého iPadu s řešením na tabuli a komentuje ho. Spousta spolužáků stále používá klasické sešity, ale používání elektroniky je tady podporováno (a dotováno) daleko více, i proto škola některým studentům iPady zapůjčuje.

Zatím se mi tady moc líbí a kdo uvažuje o výjezdu do zahraničí, určitě to zkuste. A pro všechny, co se teprve na váš pobyt chystáte – věřte, že jazyk umíte líp, než si myslíte, působí to celé možná trochu strašidelně, ale nakonec to vždycky zvládnete a bude to super.