Archiv štítku: maturita 2015

Maturity 2015 – předávání vysvědčení

Zveme všechny maturanty i vyučující na slavnostní zakončení letošních maturit a předávání vysvědčení. Maturanti se sejdou se svými třídními učiteli ve svých kmenových třídách ve středu 27. května v 11:00. Ve 12:00 je pak společné zakončení a setkání všech maturantů v aule. Prosíme o dochvilnost, důstojné oblečení a dobrou náladu.

» Více

Maturitní zkoušky 2015 – výsledky didaktických testů a písemných prací

V didaktických testech a písemných pracích společné části uspěli všichni maturanti GJK, naprostá většina výborně nebo velmi dobře. Skvělé, gratulujeme, máme radost a přejeme hodně úspěchů i v ústní zkouškách společné i profilové části :-). Individuální výsledky byly zaslány maturantům e-mailem 15. 5. 2015

» Více

Maturita 2015 – termíny zkoušek státní části

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a centrálně administrované nepovinné zkoušky profilové části Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2015.

» Více