Termín odevzdání maturitních prací z ČJ a HST 2017

Termín odevzdání maturitních prací z ČJ a HST je pátek 24. března 2017 do 12 hodin. Práce odevzdávejte do kanceláře školy ve 2 výtiscích a elektronickou verzi práce (včetně příloh) nahrajte a odevzdejte do příslušné úlohy ČJ/HST v Google Classroom (https://classroom.google.com/u/0/c/MTA3MDk1OTc1NFpa). Pro zápis do kurzu použijte kód qqwk44s.