Účast Matyáše Boháčka na mezinárodní akademické konferenci WACV 2022

V prvním týdnu tohoto roku jsem se zúčastnil mezinárodní akademické konference WACV 2022 ve Waikoloe na Havaji, která se každoročně zaměřuje na umělou inteligenci a její práci s vizuálními médii. V rámci svého příspěvku jsem tak prezentoval svůj výzkum na překlad znakového jazyka z videa do psaného textu, ke kterému zde byl publikovaný článek.

Náš nový přístup řešení této úlohy nastavil v relevantních srovnávacích metrikách nejlepší výsledky doposud zaznamenané v literatuře, hlavně však dramaticky snížil výpočetní náročnost této operace a vyžaduje řádově nižší počet dat. Otevírá tak možnosti praktickým využitím, jako například překladu na mobilních zařízeních. Práce a prezentace byla přijata, alespoň z reakcí a navazující diskuse, velmi kladně a vyvstalo několik možných spoluprací na navazujících otázkách a problémech.

WACV je jednou z nejprominentnějších konferencí ve svém oboru. Díky tomu a skutečnosti, že se jedná o první významnou konferenci v této oblasti, která se od začátku pandemie konala fyzicky, mezi všemi panovala nesmírně vlídná a vděčná nálada. Akce se účastnili studenti, výzkumníci a profesoři z prestižních univerzit a firem z celého světa, a tak se člověk na každém obědě či večeři ocitl u stolu s úplně jinými, ale vždy nesmírně inspirativními a vášnivými lidmi, a diskutoval o nových trendech, filozofických významech diskurzu v odvětví i o nádherné noční obloze nad naším ostrovem.

Kromě samotné práce jsem ale také objevoval krásy nesmírně bohaté a různorodé havajské přírody a sopečné oblasti, kávových plantáží, městeček se smíšenou americko-havajskou kulturou nebo se koupal v moři. Celkově si z konference odvážím skvělé zážitky, mnoho nových kontaktů a kamarádů z celého světa a hlavně spoustu motivace pokračovat ve výzkumu i nadále. Akce mi nesmírně rozšířila obzory a těším se tak, co přijde příště.