Podpořte CTY, podpořte moderní vzdělávání, ozvěte se jako občané!

Vážení studenti, absolventi, rodiče i příznivci GJK,

žádáme Vás o podporu projektu pro nadané středoškolské studenty a o podepsání petice, která protestuje proti jednání úředníků MŠMT. Jedná se o možnost účastnit se korespondenčních kurzů CTY a o ministerstvem slíbenou finanční podporu na kurzovné.

V krátkosti shrnujeme dění:

  • kurzy CTY (Center for Talented Youth) jsou korespondenční kurzy, které připravují učitelé při americké Johns Hopkins University a jsou určené talentovaným studentům po celém světě. Těm, kteří chtějí studovat na univerzitách, hlouběji se zajímají o vybraný obor, nevadí jim práce navíc, rádi hledají souvislosti
  • kurzy jsou v angličtině, vedené netradičně a velmi zajímavě, studenti jsou v těsném kontaktu s lektorem, který je řídí, koriguje, motivuje…
  • díky nadaci American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies byly tyto kurzy od roku 2011 zpřístupněny českým i slovenským studentům a pilotovány na desítkách českých a slovenských gymnázií
  • americká nadace do ověřování vložila již asi 22 milionů a od začátku hledala podporu u českého státu. Chtěla také, aby byla v ČR založena evropská pobočka CTY a aby se mezi lektory dostali i čeští učitelé, kteří mají zájem o progresivní způsoby vzdělávání
  • naše škola, GJK, kurzy zařadila do svého kurikula jako jeden z volitelných předmětů a za uplynulé roky je se skvělými výsledky absolvovalo 35 našich studentů. Mnohým z nich to otevřelo cestu na nejprestižnější univerzity – naposledy v lednu 2015 bylo potvrzeno přijetí jednoho našeho maturanta a absolventa CTY na University of Oxford
  • podle ohlasů studentů i jejich rodičů jsou kurzy výborné, pomáhají posilovat zájem o obor, zvyšovat sebevědomí v mezinárodním kontextu, podporují systematickou a samostatnou práci
  • v létě dostala nadace příslib od ministra školství, že další ročník bude finančně podpořen – na základě toho byla otevřena podzimní registrace a v současnosti kurzy studuje asi 150 českých studentů, kteří ze svého nebo za podpory své školy zaplatili 20% ceny kurzu
  • dotace byla na MŠMT schválena a celý podzim bylo podepsání smlouvy údajně jen technickou záležitostí. Těsně před Vánocemi svůj postoj ministerstvo přehodnotilo a 3.1. přišel z MŠMT dopis, že je to elitářská záležitost a že projekt nepodpoří …

Podpořte program CTY Online a požádejte své známé, ať petici také podepíší:

http://www.petice24.com/potrebujeme_ctyonline

Není to jen petice za splnění slibu, který dal pan ministr všem studentům, kteří se do letošního ročníku přihlásili. Pokud ho nesplní oklame “jen” 150 talentovaných žáků, zbaví zbytku iluzí několik desítek učitelů a ředitelů a rozzlobí několik stovek rodičů …

Důležitější je, že tento postoj definitivně ukončí dobře rozjetý program na podporu talentů v naší zemi. Nemáme příliš jiného bohatství, než jsou mladí, talentovaní a pracovití lidé. A my opakovaně tento příslib lepší budoucnosti naší země s klidem necháme ležet ladem. Vrátíme se o šedesát let zpět k jakýmsi pofiderním představám rovnostářství, nebudeme podporovat jazykovou výuku, nedáme šanci dětem z malých měst, které nemají jinou příležitost, než je online studium na jedné z nejprestižnějších univerzit světa. Odmítneme podporu těm, kteří si podobné soukromé studium v zahraničí nemohou z finančních důvodů dovolit, popřeme fakt, že škola ztrácí monopol na vzdělávání a je třeba hledat další možnosti, vysmějeme se deklaracím o podpoře přírodovědného a matematického vzdělávání, protože právě na tyto kurzy se v rámci CTY většina českých studentů hlásí.

Žádáme Vás – podpořte program CTY Online! Ozvěte se! Nejde jen o studium v rámci tohoto projektu, ani o pojetí moderního vzdělávání. Jde i o hodnoty demokratické a občanské společnosti, o naše právo vyjádřit názor a požadovat, aby byl vyslyšen !

Veškeré dokumenty jsou také na www.uptoyou.cz a www.objevitelske-soboty.cz.