Výběrové řízení na mezinárodní studentské symposium 2021

Milé studentky, milí studenti,

rádi bychom vás informovali o vypsání výběrového řízení na mezinárodní studentské symposium, Colegio Claustro Moderno Montgomery Bell Academy  International Symposium 2021 (dále CCMMBAIS 2021), již tradičně organizované pro studenty a pedagogy středních škol z celého světa (African Leadership Academy (South Africa), Colegio Claustro Moderno (Colombia), Garodia International Centre for Learning (India). Johannes Kepler Grammar School (Czech Republic), Karachi Grammar School (Pakistan), Montgomery Bell Academy (USA), Nada High School Japan), Leaf Academy (Slovakia), LSMU Gymnasium (Lithuania), Germantown Friends School (USA).

CCMMBAIS 2021 je dlouhodobý projekt, zaměřený každý školní rok na jedno zvolené téma (2019/2020 – spravedlnost). V závěru se účastníci společně sejdou ve státě jedné ze zapojených škol. Minulý rok se toto setkání mělo konat v kolumbijské metropoli Bogota. Vzhledem k celosvětovému šíření epidemie koronaviru byla bohužel tato událost zrušena a přeložena na březen (25. 3. – 31.3.) 2021. V současné době se uvažuje jak o prezenční, tak online formě. Záležet bude na aktuální epidemiologické situaci. Účast je určena pro 2 studentky/studenty 2. a 3. ročníku, resp. R6A a R7A. Cílem je pokračovat ve stejném tématu.

Vybraní studenti naváží na již zpracované eseje svých předchůdců. Poté se v průběhu následujících měsíců očekává pravidelná příprava na mezinárodní setkání, studium zaslaných  materiálů, promýšlení problematiky v širším kontextu, psaní vlastní eseje (750 slov) a reagování na konkrétní otázky. Účastníci na odevzdanou práci dostanou nejen zpětnou vazbu od tutora, ale zároveň si eseje vzájemně online sdílejí, komentují a diskutují nad nimi. V závěru si dvojice zvolí a připravují svůj vlastní projekt. Během elektronické komunikace i v rámci symposia je dorozumívacím jazykem angličtina. Účast v projektu se považuje za velmi prestižní záležitost.

Zájemkyně/zájemci o  účast na CCMMBA International Symposium 2021 se mohou do pondělí 7.prosince přihlásit k výběrovému řízení.

Podmínky:

Ø  prokazatelný zájem o téma – SPRAVEDLNOST

Ø  schopnost diskuse, argumentace, formulace, písemného projevu (forma eseje)

Ø  velmi dobrá schopnost komunikace v angličtině

Ø  slušné studijní výsledky na GJK

Ø  odhodlání průběžně pracovat na tématu

Ø  Zájemci zašlou Letter of Interest (cca 500 slov v anglickém jazyce) s doporučením třídního učitele a souhlasem rodičů do pondělí 7. prosince, 12 hodin, Martině Strnadové (strnadova@gjk.cz, mentor vybraných účastníků).

V Praze dne 26. listopadu 2020

Ivana Landsingerová, pověřená řízením školy