Výlet do Kutné Hory 1.A 2018

V úterý posledního týdne školy plného zaslouženého odpočívání a líného dovádění se 1.A vydala do Kutné Hory, jež byla známa hlavně těžbou stříbrné rudy. Dnes město slyne tabákovou továrnou, ježto už na přelomu sedmnáctého a osmnáctého století byly vyčerpány zásoby stříbra, což však nebyl účel naší návštěvy, nýbrž chrám sv. Barbory, patronky horníků, který bujel vitrážovými okny, freskami, všemožnými oltáři a litaniemi. Následně jsme šli na vlastní pěst pátrat po stopách moderního umění do zdejší galerie, kde nám učaroval tamější dětský koutek. Nakonec jsme byli ponecháni napospas svým chytrým telefonům, pomocí nichž jsme se dostali na vlakové nástupiště, odkud jsme se celí vrátili do Prahy. A jakkoli vyčerpaní jsme byli, radost z návratu zastřela všechnu naši únavu.