Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014

Poučení

Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude připraveno k osobnímu vyzvednutí (po předložení průkazu totožnosti) 29. 4. od 12 do 18 hodin, a dále 30. 4. a 2. 5. 2013 od 8 do 18 hodin. Pokud se rozhodnete nastoupit právě na GJK, doporučujeme přinést v této době i zápisový lístek.

Nevyzvednutá rozhodnutí odešleme 3. 5. 2013. Rozhodnutí, která nelze doručit, budou na poště uložena 5 pracovních dnů. Poté budou považována za doručená!

Definitivní výsledky přijímacího řízení