Winchester College 2019 – konkurz

Nejstarší a jedna z nejznámějších public school v Anglii, zároveň ale i jedna z nejlepších a nejúspěšnějších, nabízí mimořádnou příležitost chlapcům z 2. a 3. ročníku, resp. sexty a septimy, příp. mimořádně talentovaným studentům z jiných ročníků.

V době od ledna do března 2019 můžou v letošním školním roce na této škole studovat

2 chlapci z GJK

se zájmem o matematiku a přírodní vědy

Stipendium pokrývá veškeré náklady na studium, tzn. školné, ubytování na koleji a stravování.

GJK vypisuje na tato místa výběrové řízení pro studenty z 2. – 3. ročníků, sexty a septimy, případně mimořádně talentované studenty z jiných ročníků.

Uchazeči podají do pátku 9. listopadu 2018 do 12:00 zástupkyni ředitele Ivaně Landsingerové nebo prof. Jarmile Škampové rodiči podepsanou přihlášku, motivační dopis (Personal Statement) a doporučení TU.

The personal statement must be in continuous English prose, do not write more than 400 words. The following areas should be covered:What do you believe to be your academic strengths?

What activities do you engage in outside the classroom?

Why do you want to come to Winchester?

What do you think you could contribute to Winchester College?

Všichni přihlášení uchazeči se zúčastní písemné části výběrového řízení (test z WinColl – matematika, fyzika, chemie, biologie a esej), termín písemné zkoušky bude upřesněn (pravděpodobně následující týden).

Další informace u zástupkyně ředitele nebo u prof. Škampové

Praha 1. 11. 2018                                                             Ivana Landsingerová