Začátek školního roku 2020/21

Hezký a příjemný začátek školního roku 2020/21.

Zdravím Vás po prázdninách a přeji Vám všem nejen úspěšné zahájení nového školního roku, ale především celý školní rok plný pohody.

Aby první školní den – úterý 1. září 2020 – proběhl v klidu, respektujte prosím následující pokyny:

8:00      – vstup do budovy pro studenty 1. ročníků a primy, které vítáme a na které se těšíme, (seznamy tříd budou vyvěšeny u vchodu, vstup bude vchodem Hládkov, studenty si vyzvednou třídní učitelé a odvedou do tříd)

8:30      – vstup do budovy pro všechny ostatní studenty

V budově není nutno nosit roušky, je nutno dbát na zvýšenou hygienu, po příchodu do školy si dezinfikovat ruce. Další informace získají studenti od svých třídních učitelů.

9:00      – slavnostní zahájení školního roku před ředitelnou

9:30      – třídnické práce

  • od 11:00 do 13:00 – vydávání obědů, tento den nejsou ve Scolarestu svačiny!

Od středy 2. 9. 2020 začíná pravidelná výuka od 8:30 podle rozvrhu, který bude nejpozději 31. 8. zveřejněn na www.gjk.cz.

Scolarest bude ve školním roce 2020/2021 fungovat dle předpisů a opatření dle pokynů MZ, MŠMT a KHS.

Od 2. 9. se svačiny budou vydávat během velké přestávky a obědy od 11:45 do 14:30!

V Praze dne 25. 8. 2020                             

Ivana Landsingerová
pověřená řízením školy