Zveme všechny na závěrečné zasedání KEPLEREPU

Zveme všechny, kdo by měli zájem podívat se na závěrečné zasedání, aby přišli ve středu 27. ledna 2016 kdykoliv mezí 9:45 a 14:30 do auly. Všichni učitelé jsou také vítáni na jednáních jednotlivých komisí, která probíhají celý dnešní den v H3.1, H3.2 a H3.3.

V pondělí 25. ledna na naší škole začal už druhý ročník Keplerova Modelu Evropského Parlamentu, KEPLEREP. Celý projekt vznikl na podkladu mezinárodního modelu, Model European Parliament, při kterém si mladí lidé z celé Evropy vyzkouší práci europoslanců a kterého se naši žáci zúčastnili již v několika ročnících, například ve Vídni 2014, Neapoli 2015 nebo Berlíně 2015. KEPLEREP má studenty připravit na mezinárodní kolo a stejně tak slouží jako výběrové řízení pro 5 členů české delegace na MEP Budapest 2016, který se uskuteční letos na jaře.

Do letošního ročníku se přihlásilo 39 studentů, kteří se na tři dny stanou delegáty členských států Evropské Unie. Byli rozděleni do 13 delegací a do 3 komisí. Komise Security and Defence se snaží vylepšit evropský protiteroristický program, komise Employment and Social Affairs řeší nezaměstnanost a stárnoucí společnost a komise Constitutional Affairs se zabývá euroskepticismem. Celá jednání probíhají v angličtině. Studenti si nejen procvičí jazyk, ale také své schopnosti vyjadřovat se a zastávat názor svého státu.

Projekt vyvrcholí ve středu na shromáždění celého parlamentu, kdy se budou společně projednávat rezoluce vytvořené v jednotlivých komisích. Zveme všechny, kdo by měli zájem podívat se na toto zasedání, aby přišli kdykoliv mezí 9:45 a 14:30 do auly. Všichni učitelé jsou také vítáni na jednáních jednotlivých komisích, která probíhají celý dnešní den v H3.1, H3.2 a H3.3.