Archiv autora: Jan Kolář

Humanitní studia – maturita 2020/2021

Maturita z HST 2020/21 Maturita z Hst spočívá v ústní obhajobě původní písemné maturitní práce, na které maturující pracuje v průběhu školního roku 2020/21. Práce by se měly zabývat problematikou spadající do okruhu některé ze společenskovědních disciplín; přípustné jsou však i interdisciplinární práce, které využívají společenskovědní perspektivu k reflexi jiných okruhů lidské činnosti (literatury, umění, přírodních věd…). Pozn.: podrobné informace

» Více

Studentská DIVOČINA 2019

DIVOČINA už opět obchází školu. Přijďte, ve středu 5.6.2019, navštívit workshopy, minipřednášky, prezentace maturitních prací, divadelní představení i výtvarné instalace, které studenti GJK připravili částečně v reakci na téma podzimního Symposionu – a částečně proto, že prostě nemohou jinak. STUDENTI STUDENTŮM! (Začátek v 8:30 – konec ve 14:00)

» Více