Chemie – maturita 2021/2022

Profilová maturitní zkouška z chemie, školní rok 2021/2022

Maturitní zkouška z chemie proběhne formou ústního zkoušení před maturitní komisí.

Příprava trvá 15 minut, stejně tak vlastní zkouška trvá 15 minut.

Maturant tahá jednu z 25 otázek, z nichž každá má tři části:

  1. část– zaměřena na vědomosti a ověření znalostí základních pojmů k dané otázce, které student u zkoušky vysvětlí a rozebere,
  2. část– aplikace teoretických poznatků při řešení zadaných úloh,
  3. část– aplikace teoretických poznatků v modelových situacích z laboratorní praxe.

Download (Klasifikační_pravidla_CHEMIE.pdf, PDF)