Francouzský jazyk – maturita 2020/2021

Podoba profilové části maturitní zkoušky Francouzský jazyk Školní rok 2020/2021

1. Písemná část

trvá 90 minut. Studenti si vybírají jedno ze dvou nabízených témat a píší slohovou práci v rozsahu 280–300 slov. V průběhu zkoušky mohou používat oboustranný překladový papírový slovník.

Kritéria hodnocení písemné práce:

 • dodržení tématu: 2 body
 • dodržení rozsahu body: 2 body
 • gramatická správnost a rozmanitost: 6 bodů
 • lexikální rozmanitost: 6 bodů
 • pravopis: 3 body
 • schopnost vyjádřit názor a argumentovat: 4 body
 • struktura textu: 3 body

Klasifikace písemné práce podle bodů:

26–23 výborně
22–20 chvalitebně
19–17 dobře
16–14 dostatečně
13–0 nedostatečně

Ústní část

trvá 15 minut. Studenti si vylosují jedno z dvaceti čtyř témat. K danému tématu navíc obdrží kratší článek s otázkami. V průběhu patnáctiminutové přípravy, při které mají k dispozici oboustranný překladový papírový slovník a mapy, si nachystají jasné, stručné odpovědi k textu a osnovu ústního projevu. Při vlastní zkoušce studenti nejprve odpoví na otázky a dále prezentují vylosované téma. Hodnotí se bohatost slovní zásoby, gramatická správnost, pohotovost reagování, struktura projevu a informační obsah.

 Váha částí maturitní zkoušky: ústní část 60%, písemná část 40%

Témata k ústní části profilové zkoušky:

 1. La France – la géographie, la population
 2. La vie politique en France et ailleurs
 3. Les événements clé du XXe et XXIe siècle en France
 4. Paris et Prague
 5. La francophonie
 6. La famille
 7. Le système scolaire chez nous et en France
 8. Les médias
 9. Les repas, la cuisine française
 10. La vie en ville et à la campagne
 11. La nature, l’environnement
 12. Les fêtes
 13. La vie culturelle
 14. La vie professionnelle
 15. La science, les technologies modernes
 16. On voyage, le tourisme, les transports
 17. La santé
 18. Le sport
 19. La personalité du monde francophone
 20. La vie au quotidien, mes loisirs
 21. Les spécifiques de la société moderne
 22. Les problèmes de nos jours
 23. Les jeunes et leurs problèmes
 24. Le sujet libre

Okruhy k ústní části maturitní zkoušky z FJ na úrovni B1:

1. En France – au pays des merveilles
2. Paris et Prague
3. Ma ville natale, mon quartier, mon foyer
4. La famille, les relations
5. Mes loisirs
6. Les médias
7. Le repas, la cuisine française
8. La vie en ville et à la campagne
9. La nature, l’environnement
10. Les fêtes
11. La vie culturelle
12. Les études, la vie professionnelle
13. La science, les technologies modernes
14. On voyage, le tourisme, les transports, mes vacances
15. La santé
16. Le sport
17. La vie au quotidien, le jour ouvrable, le week-end
18. Les spécifiques de la société moderne, les problèmes de nos jours
19. Mon livre préféré, mon film préféré
20. Les jeunes et leurs problèmes

 


Dokument ke stažení ve formátu PDF: