GJK – Zásady provozu a režimu školy ve školním roce 2020/2021 v souvislosti s hygienickými pravidly

Pravidla pobytu ve škole

 1. Nošení roušek ve společných prostorách školy je povinné.
 2. Po vstupu do budovy si příchozí dezinfikují ruce.
 3. Pobyt návštěv, rodičů a hostů školy je minimalizován, vstup do budovy je umožněn pouze po předchozím ohlášení a s rouškou.
 4. Ve všech prostorách školy všichni dodržují bezpečnou vzdálenost.
 5. Studenti, učitelé a další zaměstnanci školy dodržují zásady osobní hygieny.
 6. Studenti omezí zbytečné sociální kontakty se studenty jiných tříd.
 7. Třídy a další prostory budou co nejčastěji větrány.
 8. Třídy budou před zahájením každodenní výuky pravidelně dezinfikovány a v každé místnosti je dezinfekce k dispozici, úklid v budově bude prováděn v souladu s manuálem MŠMT o provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021, ke stažení zde.
 9. Studenti a zaměstnanci školy jsou poučeni, jak jednat v případě podezření na infekční onemocnění či v případě kontaktu s osobou s podezřením na infekční onemocnění.
 10. Studenti ani zaměstnanci školy se zvýšenou teplotou a příznaky onemocnění do budovy vůbec vstupují.
 11. Bezkontaktní teploměry jsou k dispozici v kanceláři školy.
 12. V případě podezření na infekční onemocnění studenti a zaměstnanci bezprostředně opustí budovu, třídní učitel nebo vedení školy rodiče o odchodu žáka informuje nebo dohlédne, aby dotčený student rodiče informoval sám, studenty mladší 15 let si neprodleně vyzvednou rodiče.
 13. Při karanténě třídy, skupiny, školy budou vydány další pokyny a pravidla v souladu s pokyny KHS.

Školní jídelna:

 1. Při čekání na oběd studenti dodržují bezpečnou vzdálenost.
 2. Do jídelny je přístup pouze v rouškách, které jsou povinné až ke stolu.
 3. Studenti jsou do jídelny pouštěni v malých skupinách.
 4. Před vstupem do jídelny si každý dezinfikuje ruce.
 5. Před vstupem k výdeji jídla si každý strávník umyje a dezinfikuje ruce.

Text ke stažení ve formátu PDF: