Archiv rubriky: Dokumenty školy

Vnitřní směrnice pro distanční výuku pro Gymnázium Jana Keplera

Vnitřní směrnice pro distanční výuku pro Gymnázium Jana Keplera Vnitřní směrnice pro distanční výuku je zveřejněna na základě ustanovení § 184a novely zákona 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Tato směrnice je platná pro distanční výuku ve školním roce 2020/2021 s ohledem na aktuální situaci, pokyny a dokumenty vydané MZČR a MŠMT v daném období. Další aktuální pokyny budou zveřejňovány na

» Více

Informace pro studenty a rodiče o postupech školy v případě kontaktu s pacientem pozitivním na Covid-19 dle doporučení Epidemiologického oddělení HS

Vzhledem k měnícím se pravidlům a pokynům MZČR i HS bude dokument pravidelně aktualizován. Aktuální verze k 24. 9. 2020. Nové informace pro studenty a rodiče o postupu školy v případě kontaktu s pacientem pozitivním na Covid-19 dle doporučení Epidemiologického oddělení HS Vzhledem ke změně režimu ve školách a novým pokynům HS jsme změnili pravidla řešení kontaktu žáků s pozitivním spolužákem. Budeme řešit

» Více
1 2 3