Hezký a příjemný začátek školního roku 2021/22

Zdravím Vás po prázdninách a přeji Vám všem nejen úspěšné zahájení nového školního roku, ale především celý školní rok plný pohody.

Aby první školní den – středa 1. září 2020 – proběhl v klidu, respektujte prosím následující pokyny:

8:00 – vstup do budovy pro studenty a studentky 1. ročníků a primy, které vítáme a na které se těšíme, (vstup bude vchodem Hládkov, studenty si vyzvednou třídní učitelé a odvedou do tříd).

8:30 – vstup do budovy pro všechny ostatní studenty, které
žádáme, aby šli rovnou do třídy, kde na ně budou čekat třídní
učitelé.

Všichni studenti budou ihned absolvovat první preventivní testování AG testem s výjimkou studentů, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci Covid-19, vše je nutno doložit platným dokumentem.

Testování lze též nahradit platným negativním testem z odběrového místa. Otestování neočkovaných studentů a studentů, kteří nejsou v ochranné lhůtě, na odběrovém místě před prvním školním dnem velmi doporučujeme z důvodu urychlení zahájení školního roku. Platnost testu by měla být do pondělí 6. 9. 2021.

Vstup do budovy je povolen pouze s respirátorem FFP2 resp. KN95, který je nutno nosit ve všech společných prostorách a ve dnech preventivního testování (1., 6. a 9. 9) až do doby negativního výsledku testovanými studenty i ve třídě. Je nutno dbát na zvýšenou hygienu, po příchodu do školy si dezinfikovat ruce. Přesné informace k testování získají studenti od svých třídních učitelů.

Podrobné informace k provozu školy, testování a hygienickým předpisům viz zvláštní dokumenty.

9:30 – společné zahájení školního roku před ředitelnou

10:00 – třídnická hodina

Od 11:00 do 13:00 – vydávání obědů, tento den nejsou ve Scolarestu svačiny. Třídní učitelé odvedou studenty do jídelny a zajistí jim dozor.

Od čtvrtka 2. 9. 2021 začíná pravidelná výuka od 8:30 podle rozvrhu, který bude do 31. 8. 2021 zveřejněn na www.gjk.cz

Školní jídelna Scolarest bude ve školním roce 2021/2022 fungovat dle předpisů a opatření MZ, MŠMT a KHS. Od 2. 9. 2021 se svačiny budou vydávat během velké přestávky a obědy od 11:45 do 14:30. Je nutno počítat s tím, že kapacita jídelny bude omezena dle předpisů MZ a KHS.

V Praze dne 24. 8. 2021

Ivana Landsingerová
pověřená řízením školy

Download (priloha_938379724_2_MŠMT_Manuál-k-provozu-škol-a-testovaní.pdf, PDF)