Informace pro studenty a rodiče o postupech školy v případě kontaktu s pacientem pozitivním na Covid-19 dle doporučení Epidemiologického oddělení HS

Vzhledem k měnícím se pravidlům a pokynům MZČR i HS bude dokument pravidelně aktualizován. Aktuální verze k 24. 9. 2020.

Nové informace pro studenty a rodiče o postupu školy v případě kontaktu s pacientem pozitivním na Covid-19 dle doporučení Epidemiologického oddělení HS

Vzhledem ke změně režimu ve školách a novým pokynům HS jsme změnili pravidla řešení kontaktu žáků s pozitivním spolužákem. Budeme řešit pouze přímé kontakty, které budou vyhodnoceny jako epidemiologicky významné dle pokynů HS.

Je-li některý žák pozitivní, posíláme dle pokynů HS do izolace žáky, kteří s ním byli v přímém kontaktu, bez roušky, déle než 15 minut, blíže než 2 metry.

Dále posíláme domů žáka s příznaky nemoci (žák nebyl v kontaktu s pozitivním pacientem nebo si toho není vědom). Kontaktujeme rodiče, děti mladší 15 let si musí rodiče neprodleně vyzvednout, rodiče starších mohou souhlasit se samostatným odchodem, plnoletí odcházejí sami; všichni s pokyny, že musí okamžitě kontaktovat praktického lékaře.

Žádáme všechny rodiče, aby nechali doma děti, které se necítí dobře.

V Praze dne 24. 9. 2020

Ivana Landsingerová
pověřená řízením školy

Text ke stažení ve formátu PDF: