Informace pro studenty a rodiče o postupech školy v případě kontaktu s pacientem pozitivním na Covid-19 dle doporučení Epidemiologického oddělení HS

Vzhledem k měnícím se pravidlům a pokynům MZČR i HS bude dokument pravidelně aktualizován. Aktuální verze k 15. 9. 2020.

Případ 1.

posíláme třídu/skupinu do izolace z důvodu, že se dostali do kontaktu s někým (spolužákem), kdo byl v přímém kontaktu s pozitivním pacientem. Toto zatím HS neřeší (jedná se o kontakty kontaktů), ale my preventivně můžeme a je to doporučováno, a budeme to dělat, izolace bude do doby, než dotyčný bude mít výsledek testu. Negativní – třída se vrací do školy, pozitivní – posíláme seznamy na HS Praha 6, začíná trasování. HS kontaktuje pouze kontakty dva dny zpátky, starší kontakty půjdou k lékaři v případě zdravotních obtíží, ti, kteří jsou bez obtíží, jdou do školy.

Případ 2.

posíláme třídu/skupinu do izolace z důvodu, že máme potvrzeno, že někdo z třídy /skupiny je pozitivní. Rodiče informujeme, že děti setrvají doma v karanténě a vyčkají, až je bude kontaktovat HS, která vydá i další pokyny, a doporučíme rodičům, aby neprodleně kontaktovali praktického lékaře, může se tak urychlit testování.

Na HS Prahy 6 posíláme seznam všech studentů, kteří do karantény odešli.

Případ 3.

Posíláme dítě s příznaky nemoci domů (dítě nebylo v kontaktu s pozitivním pacientem nebo si toho není vědomé). Kontaktujeme rodiče, děti mladší 15 let si musí rodiče neprodleně vyzvednout, rodiče starších mohou souhlasit se samostatným odchodem, plnoletí odcházejí sami, všichni s pokyny, že musí okamžitě kontaktovat praktického lékaře.

Další informace:

  • Všechny rodiče žádáme, aby v případě, že někdo z rodiny žijící ve společné domácnosti je v karanténě, neposílali děti do školy a vyčkali do výsledků 2. testu, a aby neposílali dítě do školy s příznaky nemoci, ale informovali ihned praktického lékaře.

Pro vaši informaci ještě postupy HS:

  • V případě karantény, která je 10 dnů, HS nařizuje zatím 2 testy, 1. test 1. – 5. den a 2. test 10. den a karanténa končí s negativním výsledkem. Poučení každý získá od HS, poukaz na test od praktického lékaře případně HS, včetně nabídky testovacích míst, která jsou na stránkách MZČR a KHS.
  • V případě pozitivního výsledku se nenařizuje 2. test, po 10 dnech, pokud jsou poslední 3 dny bez příznaků, se pacient považuje za zdravého a nenakažlivého.
  • V případě, že do karantény odchází celá třída/skupina, zahájí učitelé distanční výuku dle rozvrhu hodin Třídy/skupiny a studentům se po dobu karantény nezapočítávají absence.
  • Pokud jde do karantény jen několik studentů ze třídy kvůli kontaktům v rámci skupin napříč ročníkem nebo karanténě člena společné domácnosti, třída se učí prezenčně a ti, co jsou v karanténě, pracují po domluvě s učiteli, případně si doplňují učivo. Jejich absence se eviduje jako nezapočítávaná.

Vzhledem k měnícím se pravidlům a pokynům MZČR i HS bude dokument pravidelně aktualizován.

V Praze dne 15. 9. 2020                                                           Ivana Landsingerová

                                                                                              pověřená řízením školy

Text ke stažení ve formátu PDF: