Jak se daří výchovám na GJK

Uplynulé období podrobilo zkoušce celý náš systém výuky. Většina předmětů se rychle adaptovala na nové podmínky virtuálního prostředí. Jaké v této době obstály umělecké výchovy běžně pracující často formou projektů a skupinové výuky?

Jak se mohou do výuky nejlépe zapojit a čím mohou studentům i celému systému pomoci?

Praxe ukázala, že i ve změněných podmínkách mají výchovy své místo a nezměnily se ani jejich cíle a poslání. Škola totiž není volný systém distančních kurzů a oddělených předmětů, ale živé společenství studentů a učitelů, které stmelují společné zážitky vztahy a zájmy. Právě při udržování těchto nepostradatelných rysů školy mohou výchovy sehrát klíčovou roli.

V tomto duchu by umělecké výchovy měly především nabízet prostor pro celoškolní diskuzi napříč ročníky, např. prostřednictvím společných témat a práci na drobných tvůrčích úkolech, nabízet různé úhly pohledu na řešení společného problému. Primán se tak může lehce seznámit s tím, jakým způsobem vyřešil stejný úkol např. žák třetího ročníku. Zjistí, jak se jeho spolužák dívá na stejný předmět, jakou techniku při tvorbě využije, jakou hudbu poslouchá a doporučí k poslechu ostatním. Studenti se tak přirozeně zajímají o názory, postoje a prožívání svých spolužáků, a to i mimo uzavřenou skupinu, v níž se běžně při on-line výuce pohybují.

Rádi bychom Vám všem představili několik našich projektů HV a VV, realizovaných v minulém období. Věříme, že prohlídka naší galerie a poslech hudby, kterou pro Vás naši studenti vybrali, Vás nejenom zaujme, ale i potěší.