Maraton psaní dopisů 2016

K mezinárodní akci na podporu nespravedlivě vězněných, pronásledovaných a utlačovaných lidí, kterou pořádá Amnesty International, se ve sředu 11. května 2016 přidali i naši studenti!

Studenti kvinty připravili celodenní akci Amnesty International na GJK. Jednalo se o „maraton psaní dopisů“ vězňům zatčeným v nesouladu s základními lidskými právy. Psaly a podepisovaly se dopisy s výzvami vládám či úřadům příslušných zemí s upozorněním na porušování lidských práv. Celý den byl zakončen hudebním vystoupením několika školních kapel.

Maraton psaní dopisů 11. 5. 2016

Maraton psaní dopisů, který jsme se rozhodli uspořádat, byl závěrečným výstupem z workshopů s Amnesty International, kterých jsme se jako třída zúčastnili. Při prvním jsme se dozvěděli základní informace o nevládní organizaci Amnesty International, o diskriminaci, potlačování lidských práv a xenofobii. Druhý workshop probíhal jako „živá knihovna“, což je koncept sdílení příběhů mezi lidmi. Důležité bylo, že se nám hosté, kteří dorazili do školy jako „živé knížky“ otevřeli a vyprávěli nám, jak se oni sami či jejich okolí vyrovnávalo s jejich odlišností nebo handicapem. Jednalo se o zástupce některých menšin (LGBT, emigranti, tělesně handicapovaní..).

Prostřednictvím Maratonu psaní dopisů jsme se snažili vybrat co nejvíce dopisů na podporu tří případů pronásledovaných lidí a to nejen v rozvojových zemí. Dopisy jsme poté odeslali ministrům spravedlnosti příslušných zemí, abychom je upozornili na náš nesouhlas s diskriminací, přehlížením nedodržováním zákonů a neoprávněným vězněním v jejich zemi. Chtěli jsme také seznámit co nejvíce lidí se současnými projevy nenávisti a případy bezpráví.

Prvním případem, kterým jsme se zabývali byl případ karikaturisty Zunara z Malajsie, který kvůli vyjadřování svých politických názorů, jež byly většinou mířeny proti současné malajské vládě, byl opakovaně soudně stíhán a současně je odsouzen na více než 20 let vězení. Druhý případ se týkal 13-ti leté Marii z Burkiny Faso, která byla svým otce nezákonně donucena ke sňatku s 70-ti letým mužem, ačkoli sňatky jsou v Burkině Faso dovolené až od 17-ti let. Maria od svého manžela utekla zpět k rodině a prosí, aby mohla alespoň do 18 let studovat. Maria však není jediná, dívek v jejím věku se v Burkyně Faso vdává mnoho a stát nad tím zavírá oči a odvolává se na tradice. Ve třetím případě se jednalo o Costase z Řecka. Costas byl se svým přítelem na ulici napaden a zbit, kvůli své sexuální orientaci, ale následně přivolaná hlídka policistů odmítla případ vyšetřit. K diskriminace LGBT menšiny dochází v Řecku velmi často.

Po samotném Maratonu psaní dopisů, kterého se zúčastnili profesoři i studenti jsme odpoledne uspořádali koncert v aule, kde vystoupil školní orchestr, sbor, profesor Jan Jícha, skupina Hansen a Bety Majerová alias Bmaj7. Tímto bychom chtěli poděkovat nejen účinkujícím, ale také všem, kteří se do Maratonu psaní dopisů jakkoli zapojili, ať už se jednalo o podepsání předtištěných dopisů, napsání svého vlastního dopisu nebo finanční příspěvek na odeslání dopisů proti diskriminaci či neoprávněného věznění.

Celkem se vybralo:

95 dopisů na případ karikaturisty Zunara

94 dopisů pro Mariu z Burkiny Faso

80 dopisů pro Costase z Řecka

a 20 ručně napsaných dopisů, za které vám obzvláště děkujeme

Ema Zelená, kvinta