Maturitní koncert 2016

Studenti maturitního ročníku uspořádali 8. dubna 2016 tradiční maturitní koncert v aule, letos rozdělený na dopolední a odpolední část.

Program dopolední části koncertu:

1. W.A. Mozart – Duo pro housle a violu G dur, 1. věta (H. Hoskovcová)

2. lidové písně – Vrť sa, děvča, Černé oči, Pres zelené žitečko, Fialo modrá, Což se mně má milá (K. Fuková)

3. C. Stamitz – Koncert G dur pro flétnu a orchestr – 3. věta Rondo (L. Rendlová)

4. G. Gerschwin – Someone To Watch Over Me (K. Fuková)

5. A. Glazunov – Elegie (H. Hoskovcová)

6. M. Maute – Red Gardens’ Roses (A. Šteflová)

7. M. Ravel – Vocalise en la formě de habanera (L. Rendlová)

8. A. Vivaldi – Koncert pro 2 flétny a smyčce C dur (H. Hoskovcová, A. Šteflová, L. Rendlová, T. Bělohradský)

gjk_koncert_04082016_mail