Nepovinné předměty 2022/2023

Milí studenti, vážení rodiče,

tak jako v minulých letech nabízíme i letos studentům naší školy možnost navštěvovat nepovinné předměty. Vzhledem k tomu, že tradičně vysokou a svým zaměřením i širokou nabídku volitelných a nepovinných předmětů chceme v rámci našich finančních možností všestranně podporovat, rozhodli jsme se, že škola bude i ve školním roce 2022/2023 podporovat a finančně zajistí obory, které jsou v souladu s ŠVP naší školy. Proto i letos nabízíme a finančně zcela pokrýváme následující nepovinné předměty:

DofE J. Pulec
Pěvecký sbor/Vocalissimo R. Michálek
Johny Capler orchestra M. Bouma
Jazzový orchestr V. Harmáček
Lezecká stěna T. Kupka
Ultimate frisbee J. Pulec
Dramatická výchova E. Neumannová
Umění vidět v matematice (konzultace k MO) J. Šebek
Seminář matematických struktur  pro (nejen) 3. a 4. roč. F. Beran
Geometrický seminář pro 4. roč. J. Šebek
Kroužek dalšího cizího jazyka v sekundě J. Fantová/L. Jeníčková
Základy biochemie pro 4. roč. a R8 (2×1 hodina) V. Šmahaj
Heuréka – hravá matematika pro žáky R2 a R3 J. Matoušek

Mimo tyto nepovinné předměty mohou studenti, pokud jim to umožňuje rozvrh a ve skupině jsou volná místa, navštěvovat se souhlasem vyučujícího nepovinně i otevírané volitelné předměty.

Vedle výše uvedených nepovinných předmětů nabízíme pro příští školní rok otevření oborů, které svým charakterem rozšiřují vzdělávací nabídku. Považujeme za správné a ekonomicky důležité, aby se na pokrytí nákladů těchto aktivit podíleli vedle školy (prostory, energie, pracovní materiály, pomůcky apod.) částečně i studenti. Ve školním roce 2022/2023 nabízíme:

Čínština

 

Kateřina Kupková příspěvek 50,- Kč/hod
Studijní kresba a malba Anna Čumlivská příspěvek 50,- Kč/hod
Rozšířená anorganická chemie Vladimír Šmahaj příspěvek 50,- Kč/hod
Rozšířená organická chemie Hana Schorná příspěvek 50,- Kč/hod
Hudební poslechový seminář Václav Harmáček příspěvek 50,- Kč/hod

Příspěvek zaplatí každý student podle počtu týdenních vyučovacích hodin na celé 1. pololetí v září, v lednu pak na celé 2. pololetí. V odůvodněných případech může škola individuálně příspěvek snížit.

Zájemci o všechny nepovinné předměty se přihlašují přímo u jednotlivých vyučujících, kteří zveřejní na nástěnce termín úvodního setkání, případně prezentace, přihlašování – viz nástěnka s dalšími informacemi. Předměty otevřeme pouze při dostatečném počtu zájemců!!!

V Praze dne 5. 9. 2022

Ivana Landsingerová

pověřená řízením školy


 

Ke stažení v PDF: