Program Fulbrightovy komise na březen 2017

Aktuální program Fulbrightovy komise na březen najdete v příloze.

Download (fulbright-program-brezen-2017.pdf, PDF)

Zájemci o získání stipendií pro bakalářské studium v USA by již měli začít připravovat přihlášky do programu SCHOLARSHIP od Bakala Foundation. Letos má tento výběrový soukromý stipendijní program uzávěrku o něco dříve, a to už 15. května. O stipendia se mohou ucházet už studenti aktuálně předposledních ročníků, kteří si budou podávat přihlášky na zahraniční univerzity “až” letos na podzim a v zimě. Víc informací najdete na http://www.bakalafoundation.org/.

Další důležitou zprávou je, že od roku 2017 se mění kalendář testování zkoušky SAT. Testovací organizace College Board končí s lednovými termíny, zato přidává termín srpnový, pro zahraniční studenty však mezinárodně až od roku 2018. Pro letošní podzim to tedy znamená, že studenti mohou SAT skládat pouze v říjnu, listopadu a prosinci. I proto získávají na důležitosti brzké, už předprázdninové termíny, tedy květnový a červnový termín. Nový rozpis testování pro roky 2017 a 2018 najdete na https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/international.