Složení Školské rady GJK a výsledky voleb 2015

Po podzimních volbách 2015 je aktuální složení Školské rady pro funkční období 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018 násedující:

Ludmila Knappová
František Kučera
Rozka Hájková
Michaela Schierová
Jan Zahradil
Eliška Fuchsová Kaplicky
V příloze jsou pak výsledky těchto voleb.

Download (Výsledky-volby-do-Školské-rady-2015.pdf, PDF)