Archiv autora: Ludmila Knappová

Matematická soutěž Náboj 2020

Studenti z Gymnázia Jana Keplera obsadili první příčky v matematické soutěži Náboj! Soutěž Náboj online (www.naboj.org) se konala 11.12. 2020 a nahrazovala zrušenou stejnojmennou soutěž konanou tradičně na jaře. Jedná se o mezinárodní klání pětičlenných týmů, kde cílem je za dvě hodiny vyřešit co nejvíce matematických úloh.

» Více

Deskriptivní geometrie – maturita 2020/2021

Profilová zkouška z deskriptivní geometrie 2020/21 Maturitní zkouška z deskriptivní geometrie má formu písemné maturitní práce a její obhajoby. Rozsah práce je minimálně 20 stran textu a výkresů. Výkresy student může provádět ručně nebo ve vhodném grafickém softwaru. Při prezentaci práce je možno využít počítač s vhodným programem. Témata prací: Témata maturitních prací si student(ka) vybírá na základě okruhů uveřejněných

» Více

Matematika – maturita 2020/2021

PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY 2020/21 Profilová část maturitní zkoušky má dvě části: Písemnou zkoušku v rozsahu 150 minut. Zkouška obsahuje 10  úloh s výběrem odpovědí  a dvě  otevřené úlohy. Ústní zkoušku v rozsahu 15 minut příprava + 15 minut ústní zkoušení. Student si losuje z 24 témat. Výsledná známka se tvoří z výsledků obou částí. Váha obou částí je 50 %. Požadavky

» Více
1 2 3