Španělský jazyk – maturita 2020/2021

Podoba profilové části maturitní zkoušky na úrovni B2

Španělský jazyk

Školní rok 2020/2021

Na základě rozhodnutí MŠMT ČR se ve školním roce 2020/2021 nepíše slohová práce na úrovni B1 ani B2.

Ústní část trvá 15 minut. Studenti si vylosují jedno z dvaceti témat. K danému tématu navíc obdrží cvičení na konkrétní gramatický jev. V průběhu patnáctiminutové přípravy, při které mají k dispozici oboustranný překladový papírový slovník a mapy, doplní cvičení a připraví si osnovu ústního projevu. Při vlastní zkoušce studenti nejprve vysvětlí gramatický jev, konkrétní příklady ve cvičení a dále prezentují vylosované téma. Hodnotí se bohatost slovní zásoby, gramatická správnost, pohotovost reagování, struktura projevu a informační obsah. V závěru zkoušky může dojít na popis obrázku, který tematicky souvisí s tématem ústní části.

Témata k ústní části profilové zkoušky:

1. Geografía de España, particularidades del país, otros países hispanohablantes
2. Familia y relaciones personales
3. Fiestas, costumbres y tradiciones en España e Hispanoamérica
4. República Checa y mi ciudad favorita, lugares interesantes
5. Sistema educativo de España, mis estudios
6. Mi tiempo libre, intereses y aficiones
7. Medioambiente, naturaleza
8. Deporte
9. Paseo por Praga
10. Espectáculos y vida cultural
11. Salud y enfermedades, estilo de vida sana
12. Cocina, hábitos alimenticios en España e Hispanoamérica
13. El mundo de la música y la moda
14. Turismo, vacaciones, viajes
15. Medios de comunicación, nuevas tecnologías de información
16. Estudios y trabajo, mi carrera
17. Juventud y sus problemas, estilo de vida
18. Problemas del mundo actual
19. Vida cotidiana, día laborable, fin de semana
20. Mi libro favorito, mi película favorita

Podoba maturitní zkoušky na úrovni B1

Španělský jazyk

Školní rok 2020/2021

Na základě rozhodnutí MŠMT ČR se ve školním roce 2020/2021 nepíše slohová práce na úrovni B1 ani B2.

Ústní část trvá 15 minut. Studenti si vylosují jedno z dvaceti témat. K vylosovanému tématu dostanou pracovní list s otázkami a obrázky. V průběhu patnáctiminutové přípravy, při které mají k dispozici oboustranný překladový papírový slovník, si připraví osnovu ústního projevu. Při vlastní zkoušce studenti prezentují vylosované téma, popíší jeden z obrázků a oba obrázky porovnají. Hodnotí se bohatost slovní zásoby, gramatická správnost, pohotovost reagování, struktura projevu a informační obsah.

Témata k ústní části maturitní zkoušky ze ŠJ na úrovni B1:

1. España y otros países hispanohablantes
2. Familia y relaciones personales
3. Fiestas, costumbres y tradiciones en España e Hispanoamérica
4. República Checa y mi ciudad favorita, lugares interesantes
5. Hogar y vivienda
6. Mi tiempo libre, intereses y aficiones
7. Medioambiente, naturaleza
8. Deporte
9.  Paseo por Praga
10.  Espectáculos y vida cultural
11.  Salud y enfermedades, estilo de vida sana
12.  Cocina, hábitos alimenticios en España e Hispanoamérica
13.  El mundo de la música y la moda
14.  Turismo, vacaciones, viajes
15.  Medios de comunicación, nuevas tecnologías de información
16.  Estudios y trabajo, mi carrera
17.  Juventud y sus problemas, estilo de vida
18.  Problemas del mundo actual
19.  Vida cotidiana, día laborable, fin de semana
20.  Mi libro favorito, mi película favorita


Dokument ke stažení ve formátu PDF: