Tiltshift summit 2014 v Indii

Pro účely studenstkého summitu Tillshift Summit 2014 – The Rights Approach v Indii natočil a sestříhal tento krátký dokument o Ladislavovi Čerychovi Vojtěch Konečný ze 4.B.

 TILTSHIFT SUMMIT 2014

16. – 20. 10. 2014 The Daly College, Indore

„Kdo by nechtěl jet do Indie?“ bylo tak trochu naše motto, když jsme se ucházeli o účast na mezinárodní konferenci TILTISHIFT SUMMIT 2014 v indickém městě Indore. Indie, pro nás tak vzdálená země, tak odlišný svět, nám přišla hodna prozkoumání. Štěstí nám přálo, a tak jsme o pár měsíců později seděli spolu s panem profesorem Peškem v letadle směrem na východ, do země zmatku, úžasu a prachu.

Jak se později ukázalo, mnohem důležitějším aspektem naší cesty byla konference, jež představovala cíl naší expedice. Pod nic neříkajícím názvem Tiltshift Summit – The Rights Approach se skrývaly několikahodinové diskuze k tématu lidských práv, působivé tematické přednášky i půldenní návštěva blízkého slumu. Náš program dále obsahoval tři odborné přednášky k tématům konference, celodenní výlet ke starým císařským palácům, kulturní večer, kde jsme úspěšně představili polku, i tzv. „Project Fair“, kde každý představil projekt svého národního neopěvovaného hrdiny, který si přivezl z domova. To vše se odehrávalo v mezinárodním prostředí „delegátů“ (tak noblesně se nám říkalo) z 16 různých zemí, včetně pro nás exotických končin jako Filipíny, Thajsko, Japonsko, ale i Havaj, který se od kontinentálních Spojených států velmi liší. Kulturní „šoky“ jsme tedy prožívali hned dva – překvapila nás jak každodenní realita Indie, kterou jsme sice prožívali jen z okýnek klimatizovaných aut nebo za dozoru školní stráže pořadatelské školy, což však nic neubralo na hlubokém dojmu, který v nás běžný život v Indii zanechal, tak i rozmanitost všech šestnácti kultur ostatních delegátů. Mnohé naše konverzace se točily kolem odlišností mezi našimi kulturami a vězte, že jsme se nejednou divili. Na školách v Japonsku, Thajsku a v Británii by si například chudák Vojta musel své dlouhé vlasy okamžitě ostříhat (což by mu však prý nečinilo potíže). Konference se zabývala třemi hlavními tématy, podle kterých byli všichni delegáti rozděleni do tří různých skupin, ve kterých po celou dobu konference soustředěně pracovali.

Okruhy témat pro nás zprvu zněly velmi široce, ale jak se později ukázalo, skupiny se zaměřily pouze na jeden problémový případ, který se však poté diskutoval a analyzoval dopodrobna. Z témat Empty Pocket (Poverty), Glass Ark (Environment) a Dove Swarm (Migration) jsme si vybrali tu poslední možnost – migraci. V rámci práce ve skupinách byla povinná návštěva již zmíněného slumu. Naším úkolem bylo zjistit, jaké největší problémy tamější obyvatele sužují. Naši indičtí přátelé z hostitelské školy nám překládali, co obyvatelé slumu měli na srdci, a všichni jsme tak trochu odcházeli se špatným pocitem neschopnosti jim pomoci. Další tři dny jsme pak i přes tuto bezmoc strávili diskutováním o životu v tomto slumu a hledáním návrhů a východisek, jak situaci zlepšit. Naše snažení a postřehy jsme nakonec poslední den konference prezentovali ve velkém „auditoriu“ ostatním účastníkům summitu.

Tiltshift se ale nezabýval pouze připravováním této prezentace – pro delegáty byl připraven tak nabitý program, že jsme ani jeden z nás nestihli otevřít povinnou četbu včetně pana profesora. Naši hostitelé z pořadatelské školy Daly College se o nás nepřetržitě starali, někdy až příliš, jak podotýkal zejména pan profesor Pešek. Přání nám bylo splněno ještě před tím, než jsme ho stihli vyslovit, a i když vše bylo trochu poznamenáno pro Indii typickým chaosem, cítili jsme se vítáni. Starobylý, obrovský, noblesní kampus školy, který nám poskytl příjemné přístřeší, mimo jiné ukázal, jak velké sociální propasti v Indii jsou. S 2000 studenty je tato škola jednou z nejprestižnějších v zemi.

Jsme opravdu vděčni za tuto pro nás jedinečnou příležitost a doufáme, že jsme našemu gymnáziu neudělali ostudu, ba naopak, že jsme jej řádně zastupovali. Přinejmenším již zmíněná polka v národním kroji v našem provedení slavila enormní úspěch. Účast na této prestižní konferenci nám rozšířila obzory, inspirovala nás se skutečně zabývat globálními problémy a představila nám nový, fascinující a zároveň trochu děsivý svět.

Vojtěch Konečný, 4.B a Anna Pfeiffer, R.8A