Volby do Školské rady 2019 – výsledky

Po počátečních technických problémech proběhly ve dnech 3.5. – 13.5.
2019 elektronické volby zástupců nezletilých i plnoletých studentů GJK.
V dubnu proběhla volba zástupců pedagogických pracovníků.

Složení Školské rady na funkční období 1.1. 2019 – 31.12. 2022 je:

Ludmila Knappová (předsedkyně ŠR)

Miroslav Pešek

Jaroslav Hamrle

Josef Polášek

Jan Zahradil

Eliška Fuchsová – Kaplicky

V příloze naleznete podrobnější informace o výsledcích voleb i profily
zvolených zástupců studentů.