Výběrové řízení – Modelový evropský parlament 2015

Výběrové řízení pro účastníky Modelového evropského parlamentu, Neapol, Itálie, březen 2015. Přihlášky do pátku 9. ledna 2015 14:00 hodin!

Pozor! Čtěte!

MEP 2015 – Model European Parliament

International Session

Naples, Italy

21st – 28th March 2015

Jedná se o skutečně výjimečnou příležitost podílet se na projektu v oblasti dané tematiky spolu se studenty z ostatních evropských zemí. Finanční náklady činí 200 EUR na registrační poplatek a náklady na leteckou dopravu. Předpokládá se finanční spoluúčast přibližně 50%.

Commitees:

Employment and Social Affairs

Human Rights

Women’s Rights and Gender Equality

Regional Development

Agriculture and Rural Development

Podmínky:

  • zájem o téma, které si chcete zvolit;
  • schopnost diskuse, argumentace, formulace;
  • velmi dobrá schopnost komunikace v angličtině;
  • slušné studijní výsledky na GJK.

Zájemci (studenti a studentky vyššího stupně gymnasia, ne starší 19 let) odevzdají Letter of Interest (cca 400 slov v angličtině) s doporučením třídního učitele a souhlasem rodičů do pátku 9. 1. 2015 do 14:00 hod. prof. I. Landsingerové nebo B. Semerádové, kde také získají další informace.

Krátká informační schůzka pro zájemce se koná ve středu 7. 1. 2015 o velké přestávce ve sborovně školy.