Zážitkový kurz pro středoškoláky Egon

Máš-li ve své rodině či blízkém okolí středoškoláka nebo znáš-li rodiče mající dítě ve věku zhruba 15 – 18 let, dej mu o Egonovi vědět! http://www.kurzegon.cz
Kurz se uskuteční na sklonku léta 21. – 28. srpna 2016 v Českém Švýcarsku a je určen pro všechny mladé lidi, kteří budou po létě nastupovat do 1. – 4. ročníku střední školy (gymnázia, učiliště).

Kurz používá prvky zážitkové pedagogiky, metody rozvíjené v moderní pedagogice. Je založena na atraktivní formě her či programů, které vedou účastníky kurzu k získání hlubokých zkušeností. Tyto zkušenosti vychází ze silného osobního zážitku a jsou tedy komplexní a trvalé. To dovoluje zkušenosti přenášet do reálného života a připravit mladé lidi na možné složité situace, které období dospívání provází.
Kurz Egon připravují zkušení instruktoři a vedoucí, kteří se i ve svých profesích či volném čase věnují této cílové skupině. Egon nabízí 24 účastnických míst a je možné, že se velmi rychle naplní. Doporučujeme tedy, ať s přihlášením neváháte.

Webové stránky: http://www.kurzegon.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/kurzegon/

Přihlašovat se je množné prostřednictvím formuláře, který naleznete zde: http://www.kurzegon.cz/chcijet/

Egon je srdcovka. Smysluplná věc. Egon je kurz o člověku.

Download (Egon_letak_b_A5.pdf, PDF)