Zeměpis – maturita 2020/2021

Profilová část maturitní zkoušky –   ZEMĚPIS – 4.A,B,C. Oktáva, školní rok 2020/2021

ZKOUŠEJÍCÍ: PETR  SOULEK
PŘÍSEDÍCÍ: MILENA  BUSTOVÁ

Maturitní zkouška ze zeměpisu  proběhne formou ústního zkoušení před maturitní komisí.

Příprava trvá 15 minut, stejně tak vlastní zkouška.

Maturant losuje jednu z 30 otázek, ke každé otázce je přiřazeno 5 nebo 6 podotázek, které zahrnují řešení souvislostí s pomocí tabulek, grafů, obrázků apod. Tyto podotázky jsou studentům dostupné spolu se seznamem okruhů.

Seznam okruhů

 1. SEVERNÍ  EVROPA
 2. VELKÁ  BRITÁNIE  A  IRSKO
 3. FRANCIE
 4. BENELUX
 5. NĚMECKO
 6. ŠPANĚLSKO  A  PORTUGALSKO
 7. ITÁLIE, ŘECKO
 8. ŠVÝCARSKO  A  RAKOUSKO
 9. JIHOVÝCHODNÍ  EVROPA  –  ZEMĚ  BALKÁNSKÉHO  POLOOSTROVA
 10. ČESKÁ  REPUBLIKA – přírodní charakteristika
 11. PRAHA – místo mého bydliště
 12. ČESKÁ  REPUBLIKA – socioekonomická charakteristika
 13. STŘEDNÍ  EVROPA  –   SLOVENSKO, MAĎARSKO, POLSKO
 14. VÝCHODNÍ  EVROPA  –  POBALTSKÉ  ZEMĚ
 15. VÝCHODNÍ  EVROPA  –  RUSKO, UKRAJINA, BĚLORUSKO, MOLDÁVIE
 16. JIHOZÁPADNÍ  ASIE
 17. ZAKAVKAZSKO
 18. JIŽNÍ  ASIE
 19. STŘEDNÍ  ASIE
 20. JIHOVÝCHODNÍ ASIE
 21. VÝCHODNÍ  ASIE  –  ČÍNA, JAPONSKO
 22. AUSTRÁLIE  A  NOVÝ  ZÉLAND
 23. SEVERNÍ  AFRIKA
 24. ROVNÍKOVÁ  AFRIKA
 25. SUBROVNÍKOVÁ  AFRIKA
 26. USA, KANADA, MEXIKO
 27. JIŽNÍ  AMERIKA
 28. OCEÁNIE
 29. INTEGRACE
 30. PROČ  NĚKTERÉ  ZEMĚ  HOSPODÁŘSKY  PROSPERUJÍ  A  JINÉ NE!

Podotázky se budou vzájemně prolínat a kombinovat s těmito obecnými tématy:

Planetární geografie, kartografie, litosféra, geologický a geomorfologický vývoj, klima a počasí, půdy-podnebí-biomy, etnická, jazyková a kulturní pestrost lidstva, náboženské konfese, struktura populace – demografie, lidská sídla, politické uspořádání, zemědělství,

nerostné zdroje, energetické potřeby lidstva, zpracovatelský průmysl, doprava, služby, životní prostředí,


Dokument ke stažení ve formátu PDF: