Matematika – maturita 2020/2021

PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY 2020/21

Profilová část maturitní zkoušky má dvě části:

Písemnou zkoušku

v rozsahu 150 minut. Zkouška obsahuje 10  úloh s výběrem odpovědí  a dvě  otevřené úlohy.

Ústní zkoušku

v rozsahu 15 minut příprava + 15 minut ústní zkoušení. Student si losuje z 24 témat. Výsledná známka se tvoří z výsledků obou částí.

Váha obou částí je 50 %.

Požadavky k maturitě jsou dány osnovami Matematiky  úrovně A a volitelného semináře Maturitní matematika 1. Doporučujeme seminář aktivně navštěvovat.

MATURITNÍ  OTÁZKY  Z MATEMATIKY 2020/21

 1. Základní množinové a logické pojmy
 2. Mocniny, odmocniny, mocninné funkce
 3. Funkce, základní vlastnosti
 4. Lineární a kvadratické funkce, rovnice, nerovnice
 5. Planimetrie
 6. Polynomické a lomené funkce
 7. Funkce, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
 8. Soustavy rovnic a nerovnic
 9. Exponenciální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice
 10. Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice
 11. Míry geometrických útvarů
 12. Iracionální funkce, rovnice a nerovnice
 13. Množiny bodů daných vlastností
 14. Trigonometrie
 15. Komplexní čísla
 16. Posloupnosti a řady
 17. Kombinatorika a pravděpodobnost
 18. Stereometrie
 19. Vektory
 20. Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině
 21. Analytická geometrie kuželoseček
 22. Analytická geometrie v prostoru
 23. Limita a derivace funkce
 24. Vyšetřování průběhu funkce

 


Dokument ke stažení ve formátu PDF: