Pro zájemce o studium


» Výsledky přijímacího řízení

aktualizováno v pátek 24. 4. 2015 v 17:45


 

GymJanaKeplera_MG_8294V prvním kole přijímacího řízení pro rok 2015/2016 vypisuje ředitel školy dva termíny zkoušek. Předpokládaný první termín je ve středu 22. 4. 2015, druhý termín ve čtvrtek 23. 4. 2015.

Termíny platí pro uchazeče o čtyřleté i osmileté studium. Podrobnější informace k přijímacímu řízení pro rok 2015/2016 i kritéria budou na našich webových stránkách zveřejněna během ledna 2015.
GJK se nezúčastní letošního pilotního ověřování jednotných přijímacích zkoušek. Zkoušky budou probíhat stejně jako v minulých letech!
Zároveň upozorňujeme zájemce, že škola neorganizuje žádné přípravné kurzy.

Ukázkové testy z minulých let

Další informace

  • Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2015-2016 - Zveřejňujeme definitivní výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2015-2016. Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude připraveno k osobnímu vyzvednutí (po předložení průkazu totožnosti) 28. 4. + 29. 4. 2015 od 8:00 do 18:00.
  • Upozornění ke zveřejnění výsledků přijímacího řízení - Vzhledem k tomu, že SCIO garantuje dodání výsledků až 24. 4. ráno, budou výsledky jednotlivých uchazečů (ne pořadí ani rozhodnutí o přijetí či nepřijetí!) zveřejněny nejpozději 24. 4. 2015 v 10:00 na webu školy, stránce s výsledky https://sites.google.com/a/gjk.cz/prijimaci-rizeni/vysledky-prijimaciho-rizeni-pro-skolni-rok-2015-2016 a na nástěnce před školou. Uchazeči mohou nahlédnout do testů a vyjádřit se k nim 24. 4. 2015 mezi 13:00 – 16:00 hod.
  • Přihlášky ke studiu – stav po uzavření přihlášek - Termín odevzdání přihlášek byl 15. 3. 2015 – osobně ve škole nebo doporučenou poštou (nejpozději s uvedeným datem). Přihlášku podalo do čtyřletého studia celkem 143 uchazečů, do studia osmiletého celkem 170 uchazečů. Nejpozději 3. dubna odešleme všem přihlášeným pozvánku k přijímacím zkouškám s podrobnými instrukcemi.
  • Lednový den otevřených dveří 2015 - Den otevřených dveří proběhl v úterý 13. ledna 2015 a byl plný aktivit, návštěvníků, čmoudíků i úsměvů. Děkujeme za návštěvu i přípravu!
  • Den otevřených dveří 13. ledna 2015 - Zveme Vás na Den otevřených dveří Gymnázia Jana Keplera 13. ledna 2015 v době 12:00–17:00 máte možnost prohlédnout si prostory školy, navštívit jednotlivé učebny, vyzkoušet si práci v našich laboratořích a počítačových učebnách, zalézt na umělé stěně, zúčastnit se besedy se členy vedení školy a popovídat si s našimi učiteli i studenty…
  • Den otevřených dveří 2014-2015 - Další Den otevřených dveří proběhne 13. ledna 2015 v době 12:00–17:00.
  • Informační portál pro snadné a efektivní vyhledávání škol - Česká školní inspekce Vám představuje nový informační portál pro snadné a efektivní vyhledávání škol a informací o nich dle zadaných parametrů. Na jednom místě jsou soustředěny důležité a užitečné informace o školách, doplněné o inspekční zprávy či další výstupy ČŠI – https://iportal.csicr.cz/