Archiv autora: Jiří Růžička

Maturitní zkoušky 2015 – výsledky didaktických testů a písemných prací

V didaktických testech a písemných pracích společné části uspěli všichni maturanti GJK, naprostá většina výborně nebo velmi dobře. Skvělé, gratulujeme, máme radost a přejeme hodně úspěchů i v ústní zkouškách společné i profilové části :-). Individuální výsledky byly zaslány maturantům e-mailem 15. 5. 2015

» Více

Upozornění ke zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Vzhledem k tomu, že SCIO garantuje dodání výsledků až 24. 4. ráno, budou výsledky jednotlivých uchazečů (ne pořadí ani rozhodnutí o přijetí či nepřijetí!) zveřejněny nejpozději 24. 4. 2015 v 10:00 na webu školy, stránce s výsledky https://sites.google.com/a/gjk.cz/prijimaci-rizeni/vysledky-prijimaciho-rizeni-pro-skolni-rok-2015-2016 a na nástěnce před školou. Uchazeči mohou nahlédnout do testů a vyjádřit se k nim 24. 4. 2015 mezi 13:00 – 16:00 hod.

» Více
1 21 22 23 24 25 26