Archiv rubriky: Rodiče

Testování po podzimních prázdninách 2021

V pondělí 1.11.2021 proběhne testování antigenními testy, které se bude týkat neočkovaných studentů, kteří si s sebou do školy nepřinesou vlastní negativní výsledek testu nebo nejsou v ochranné lhůtě 180 dnů od prodělané nemoci. Testování proběhne před vyučováním dle rozvrhu a pokynů třídních učitelů v místnosti P1.2 a P1.4.

» Více

Rok a den

Vážení rodiče, milí žáci,

dnes, 11. 3. 2021, to je přesně rok od uzavření škol z důvodu pandemie Covid, které trvá s krátkou podzimní a předvánoční pauzou dosud. V této době, kdy naší jedinou jistotou je nejistota, bychom vám rádi několik jistot nabídli.

1. Škola je tu stále pro vás, připravujeme se a těšíme se na váš návrat, a i když nevíme, kdy to bude, jednou to bude určitě.

2. Pracujeme v distančním modu dle svého nejlepšího přesvědčení, pro všechny účastníky distančního vzdělávání je to nová a stále se vyvíjející zkušenost, hledáme nové metody a formy tak, abychom si vzájemně udrželi motivaci v té stále se prodlužující době sociální izolace. Za nasazení a přístup bych opravdu chtěla poděkovat všem svým kolegům i všem našim žákům. Musíme vydržet a věřit.

3. Přemýšlíme o tom, jak vám je, jak se cítíte, a naším přáním je, abyste se zpátky do školy těšili alespoň tak, jako my se těšíme na vás.

4. Plně si uvědomujeme situaci a snad i pocity žáků i rodičů, mnoho z nás má doma děti ve stejné situaci.

5. Rádi bychom vás povzbudili, abyste se v případě potřeby či problému s důvěrou obrátili na své učitele, třídní učitele, školní psycholožku či vedení školy.

6. Přemýšlíme o tom, jak a na co budeme navazovat po vašem návratu do školy a jak vám návrat usnadnit, jakým způsobem uchopit vaši pravděpodobně nezbytnou sociální adaptaci. Rozhodně bychom si nepřáli, abyste se návratu jakkoliv obávali. Určitě máme v plánu se s vámi o vašich případných obavách před návratem do školy bavit, vyslechnout vás a pokusit se najít optimální společnou cestu.

7. Jsme si vědomi, o co všechno žáci jednotlivých ročníků za tu dobu přišli a ještě přijdou, jsou to akce pro naši školu zásadní a je jasné, že ne všechny budou moci být kompenzovány. Ale uděláme vše pro to, aby žáci i nadále dostávali prostor pro sebevyjádření a možnosti být spolu i mimo školní budovu s podporou svých učitelů.

8. Připravujeme maturity a stále si myslíme, že jsou důležitým završením studia každého studenta střední školy a měly by být zkouškou důstojnou každého našeho absolventa tak, aby při pohledu na své maturitní vysvědčení neměl pocit promarněných 4 resp. 8 let. Podrobnosti k letošním úpravám, se kterými sice můžeme nesouhlasit, ale to je to jediné, co proti tomu můžeme dělat, jsou v samostatném dokumentu.

9. Připravujeme přijímací řízení pro nové uchazeče a plně si uvědomujeme, že s těmi letošními jsme se vlastně ani nestihli pořádně osobně poznat.

Závěrem bychom rádi potvrdili naši připravenost, snažíme se i v této nejisté době, kdy vyřčené slovo mnohdy následující den neplatí, být kompetentní institucí, která chce být pro vás důvěryhodnou oporou, která neztrácí optimismus a která prostě má ráda své žáky, byť nyní občas schované za monitory svých počítačů. Doufáme a věříme, že spolu vše překonáme.

Optimismus a hlavně zdraví přeje i za všechny své kolegy

Ivana Landsingerová

» Více

Informace pro studenty a rodiče o postupech školy v případě kontaktu s pacientem pozitivním na Covid-19 dle doporučení Epidemiologického oddělení HS

Vzhledem k měnícím se pravidlům a pokynům MZČR i HS bude dokument pravidelně aktualizován. Aktuální verze k 24. 9. 2020. Nové informace pro studenty a rodiče o postupu školy v případě kontaktu s pacientem pozitivním na Covid-19 dle doporučení Epidemiologického oddělení HS Vzhledem ke změně režimu ve školách a novým pokynům HS jsme změnili pravidla řešení kontaktu žáků s pozitivním spolužákem. Budeme řešit

» Více

Možnost osobní přítomnosti studentů ve škole od 8. 6. 2020

V období od 8. do 30. června 2020 je možná realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol, viz  https://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi. Nejde o fungování školy v plném rozsahu, a pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat.

» Více

Hodnocení výsledků vzdělávání na konci školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí studenti, dle pokynů MŠMT v návaznosti na nouzový stav a přijatá opatření bude postup při hodnocení výsledků vzdělávání za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vycházet z Vyhlášky 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 a metodiky k hodnocení a klasifikaci v tomto pololetí, viz přílohy dotčených dokumentů.   Ivana Landsingerová, pověřená řízením školy  

» Více

Aktuálně!

Kancelář školy bude otevřena od 9:00 do 12:00 pro potřeby veřejnosti, pošty a dalších nezbytných úkonů. Vstup do školy z ulice Parléřova. Okolnostmi vynucená nepřítomnost studentů ve škole nejsou prázdniny a je povinností všech studentů sledovat a dodržovat pokyny učitelů a pracovat dle zadání ve všech předmětech a v termínu odevzdávat práci. Rodičům děkujeme za podporu studentů.

» Více
1 2 3 4 5